З метою створення оптимальних умов для раціонального використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та забезпечення єдиного підходу в організації професійного навчання зареєстрованих безробітних відповідно до статті 35 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VІ та Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 №269, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.05.2013 №843/23375 Криворізький міськрайонний центр зайнятості оголошує відбір професійно – технічних навчальних закладів незалежно від форм власності (далі - навчальний заклад) на 2018 рік для організації професійного навчання  зареєстрованих безробітних за переліком  професій (спеціальностей, напрямів або галузей знань) згідно додатку 1.

Прогнозована кількість слухачів з числа безробітних – 50 осіб.

Документи приймаються з 800 04.06.2018 року до 1200  15.06.2018 року за адресою: 50071, м. Кривий Ріг,  вул. Космонавтів, б. 1, тел. 0673918973.

Для участі у відборі  необхідно подати такі документи:

1. Пропозиції про участь у відборі навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних (додаток 2).

2. Копію ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою окремою професією (спеціальністю, напрямом або галуззю знань) – у разі отримання ліцензії до набрання чинності Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» або інформацію щодо рішення органів ліцензування, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», про видачу ліцензії (із зазначенням реквізитів цього рішення) або ліцензію (копію ліцензії), видану органом ліцензування на паперовому носії, – у разі отримання ліцензії після набрання чинності Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»; у разі наявності – копію сертифіката про акредитацію освітньої програми чи копію свідоцтва про атестацію з додатками.

3. Кошториси витрат на професійне навчання за окремими професіями (спеціальностями, напрямами або галузями знань), складені відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами і Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року №736/902/758, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за №1196/18491, для прогнозованої кількості слухачів у групі 7 осіб - з метою єдиного підходу до розрахунку витрат при розгляді пропозицій.

4.  Інформацію про наявність (додаток 3):

4.1 матеріально-технічного забезпечення (кабінети, лабораторії, навчальні майстерні, їх обладнання);

4.2 навчально-методичного забезпечення (комплексного методичного забезпечення навчального процесу);

4.3 кадрового забезпечення (педагогічні кадри, які будуть здійснювати професійне навчання безробітних, із  зазначенням їх складу);

4.4 баз для проведення виробничої практики (підприємства, організації установи).

5. Робочі навчальні плани з підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних за професіями та напрямками підвищення кваліфікації, які пропонуються навчальним закладом.

Документи за всіма професіями вкладаються в один спільний конверт, який запечатується, скріплюється печаткою навчального закладу та надсилається або подається до територіального органу з написом: «На відбір навчальних закладів (професійне навчання)» .

Критеріями прийнятності навчальних закладів – претендентів на участь у відборі є подання всіх документів, визначених пунктами 1-5 цього оголошення, відповідність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення для повного виконання робочих навчальних планів і робочих навчальних програм.

Навчальні заклади – учасники відбору, мають право замінити, відкликати ці документи або внести до них зміни до 1200   15 червня  2018 року.

Засідання Комісії з відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних для проведення розкриття пропозицій навчальних закладів відбудеться 18 червня 2018 року о 1000 за адресою місто м. Кривий Ріг,  вул. Космонавтів, б. 1.

У першому етапі (процедурі розкриття конвертів) можуть брати участь представники навчальних закладів, що подали пропозиції про участь у відборі.

Додатки для оформлення документів  

Анонс/Подія: 
Подія