ЗАЯВА про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

Звертаємо увагу на те, що з 14.08.2021 року набрав чинність Закон України „Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні” від 15.07.2021 № 1667-IX (далі – Закон № 1667-ІХ), яким внесені зміни до Закону України „Про зайнятість населення” в частині видачі роботодавцям, які мають статус резидента Дія Сіті, дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, для гіг-спеціалістів.

Відповідно до пунктів 1, 2 та 11 частини першої статті 1 Закону
№ 1667-ІХ:

резидент Дія Сіті - юридична особа, яка відповідно до цього Закону набула статусу резидента Дія Сіті та згідно з інформацією, що міститься у реєстрі Дія Сіті, перебуває у зазначеному статусі;

гіг-спеціаліст - фізична особа, яка за гіг-контрактом є підрядником та/або виконавцем;

гіг-контракт - цивільно-правовий договір, за яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як замовника, а резидент Дія Сіті зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або надані послуги і забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для виконання робіт та/або надання послуг, а також соціальні гарантії, передбачені розділом V цього Закону.

Доводимо до відома, що на даний час Міністерством економіки України розробляються відповідні зміни до форм заяв про отримання та продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Таким чином, з часу набрання Законом № 1667-ІХ чинності роботодавці, які мають статус резидента Дія Сіті, мають право звертатися до регіональних центрів зайнятості із заявами щодо видачі дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (за примірною формою, опрацьованою Державним центром зайнятості), для гіг-спеціалістів.