Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства звертає увагу на те, що проект трудового договору (контракту) в новій редакції або проект додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту), що подаються роботодавцем у разі внесення змін до дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства у звязку із зміною назви посади іноземного найманого працівника, повинні містити в реквізитах на останній сторінці відповідного проекту підтверджуючий підпис роботодавця та печатку (за наявності), а також підпис іноземного найманого працівника (що підтверджує ознайомлення із змінами у трудових відносинах).