Додаток 4

                                                                                                                                                                       до Наказу Дніпропетровського ОЦЗ

                                                                                                                                                        від 22.11.2017 № 277

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ІЗ СКАСУВАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Дніпропетровський обласний центр зайнятості

49038 м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер 08.00-17.00

П’ятниця 08.00-15.45

 

Обідня перерва: 12.00-12.45

3.

Телефон

Телефон – (056) 722-22-25, 722-24-01

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про зайнятість населення» зі змінами

Умови отримання адміністративної послуги

5.

Підстава для одержання адміністративної послуги

невнесення роботодавцем плати за видачу або продовження дії дозволу у строк, визначений частиною другою статті 424  Закону України «Про зайнятість населення»;

неподання роботодавцем у встановлений цим Законом строк до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, копії трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, якщо подання такої копії є обов’язковим відповідно до цього Закону;

подання роботодавцем письмової заяви про скасування дозволу за обставин, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 4210 Закону України «Про зайнятість населення», або виявлення територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, таких обставин;

виявлення недостовірності даних у поданих роботодавцем документах, яка не могла бути виявлена під час розгляду заяви;

наявності рішення про примусове повернення або примусове видворення іноземця або особи без громадянства, прийнятого відповідно до статей 26 та 30 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства";

встановлення факту застосування праці іноземця або особи без громадянства на інших умовах, ніж ті, що визначені дозволом, або іншим роботодавцем (крім роботи за сумісництвом відповідно до абзацу другого частини другої статті 42 Закону України «Про зайнятість населення»та суміщення посад відповідно до частини третьої статті 42 цього ж Закону);

невикористання іноземцем або особою без громадянства права на оскарження рішення територіального органу чи підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або у разі остаточного вирішення питання про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким іноземця чи особу без громадянства засуджено за вчинення злочину.

 

6.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подаються особисто, через уповноважений орган чи особу або надсилається поштою.

7.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатна.

8.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом семи робочих днів з дня отримання заяви.

9.

Результат надання адміністративної послуги

Скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

10.

Способи отримання відповіді (результату)

Рішення оформлюється наказом територіального органу та не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня його прийняття надсилається роботодавцю і розміщується на сайті територіального органу.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ЗІ СКАСУВАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦЯ АБО ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТЬВА

Дніпропетровський обласний центр зайнятості

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення), відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дія, рішення)

1.

Реєстрація заяви та документів, які до неї додаються

Провідний документознавець

Відділ організаційної роботи та архівної справи

У день подання заяви

2.

Розгляд документів, поданих одержувачем адміністративної послуги щодо відповідності їх вимогам Порядку

Начальник, заступник начальника,

провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Після надходження відповідних документів.

3.

Прийняття рішення щодо скасування дозволу

Робоча група, заступник директора (за розподілом обов’язків)

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Після надходження відповідних документів.