ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦЯ АБО ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

 

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
 

_____________________________________________

(найменування органу, до якого подається заява)

_____________________________________________

(повне та скорочене найменування роботодавця -

_____________________________________________

юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної
особи - підприємця)

ЗАЯВА
про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Прошу видати дозвіл на застосування праці _____________________________________

(прізвище,

________________________________________________________________________________

ім’я, по батькові)

________________________________________________________________________________

(громадянство/підданство)

на строк ________________________________________________________________________

(зазначається строк дії дозволу згідно з вимогами статті 423 Закону України
«Про зайнятість населення»)

на посаді (за професією) __________________________________________________________,

(згідно з Національним класифікатором
ДК 003:2010 «Класифікатор професій»)

який є:

  • іноземним найманим працівником;
  • відрядженим іноземним працівником;
  • внутрішньокорпоративним цесіонарієм;
  • іноземцем або особою без громадянства, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або іноземцем/особою без громадянства, що оскаржує рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
  • особою, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, або особою, яка оскаржує рішення про відмову у визнанні особою без громадянства;
  • іноземцем або особою без громадянства, яка прибула в Україну з метою навчання;
  • гіг-спеціалістом;
  • іноземцем або особою без громадянства, який брав участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації проти України.

Підтверджую, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів не пов’язана з належністю до громадянства України та не потребує надання допуску до державної таємниці, а також те, що іноземець/особа без громадянства не включений до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності, та стосовно нього не застосовані міжнародні санкції або спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до закону України «Про санкції».

Адреса електронної пошти ___________________________________________________

Код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ___________________________________________________

Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» _________________________________________

________________________________________________________________________________

Місцезнаходження роботодавця - юридичної особи/фізичної особи - підприємця ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Контактний телефон _________________________________________________________

Додаток: на ___ арк.

 

___ ___________ 20___ р.

_______________________________

(підпис керівника юридичної особи ∕
фізичної особи - підприємця)

_____________________

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

МП (за наявності)