Так, з початку 2018 року, відповідно до заходів «Про запобігання проявам корупції у державній службі зайнятості», серед працівників Дніпропетровської обласної служби зайнятості проведено 30 семінарів-навчань та 10 тематичних нарад.

При проведенні семінарів та навчань були опрацьовані норми Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року №1700- VII, розглянуті питання щодо уникнення корупційних ризиків у діяльності посадових осіб служби зайнятості, питання щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, відповідальність за корупційні правопорушення та багато інших питань, пов’язаних з дотриманням вимог законодавства України.

Як показує практика, систематичне проведення навчань, семінарів та інших заходів з вивчення антикорупційного законодавства позитивно впливає не тільки на формування до ставлення корупційних проявів, а й на вдосконалення рівня професіоналізму фахівців служби зайнятості.

Обізнаність та поінформованість громадян з цих питань позитивно позначається на формуванні нетерпимого ставлення до проявів корупції в суспільстві та надає впевненості щодо можливого і обов’язкового розв’язання питань, пов’язаних з корупцією в нашій державі. Активна участь свідомих громадян повинна бути пріоритетною в життєвій позиції кожного.

Дбати про авторитет та позитивну репутацію державної служби зайнятості – не тільки обов’язок кожного фахівця, а й намагання наступного дня бути кращими, ніж сьогодні.