Загальне поняття

Менеджер (з англійської «manage» – керувати) – працівник організації, основним завданням якого є управління іншими працівниками, а також ресурсами організації. Менеджер – це людина, яка має планувати, організовувати, координувати та контролювати певні процеси в організації (на підприємстві). Інакше кажучи, це керівник або управлінець, який відповідає за ефективну роботу цілої організації (підприємства), окремого підрозділу або певного напрямку діяльності.

 

Коротка історія

Менеджмент в якості абсолютно нового підходу до ефективності системи управління підприємством з'явився в США в кінці 19 століття. Тоді ж по-новому була розглянута і роль менеджера в цій системі. Менеджмент став наукою, яка розглядає, як досягти цілей, використовуючи взаємодію чотирьох основних дій: планування, організації, мотивації і контролю. Першим з доповіддю по цій темі виступив американець Тейлор, що розповів про організацію роботи виробництва при поєднанні технічного прогресу, наукових методів управління і фізичної праці. Відтоді менеджмент в усіх галузях став обов'язковою умовою функціонування підприємства. Від ефективності менеджера залежить успіх організації.

 

Особливості професії

Для менеджера дуже важливе уміння тримати в голові велику кількість інформації, координувати її, вибирати головне, приймати важливі рішення і нести за них відповідальність. Менеджер має бути хорошим організатором, уміти мотивувати співробітників і управляти ними. Такий керівник повинен уміти знаходити шляхи і методи для підвищення прибутку підприємства, оптимізації його роботи.

Виділяють три ієрархічні рівні менеджменту: менеджери вищої,
середньої і нижчої ланки. Кожний рівень у цій ієрархії відповідає за свою
ділянку роботи.

 

Місце роботи

Професія менеджера сьогодні на ринку праця досить затребувана. Сфера менеджменту дає широкий спектр можливостей. Так, фахівець нижчого рівня може піднятися по службових сходах до менеджера середньої ланки, а пізніше обійняти керівну посаду. Кар'єру побудувати зможе кожен, хто задався такою метою.

Досвідчених організаторів, які хочуть самореалізуватися на ринку товарів і послуг, чекають у сфері:

- торгівлі і туризму;

- страхування і інформаційних технологій;

- фінансів, реклами і маркетингу.

Менеджери потрібні в HR- компанії, в державних і муніципальних організаціях.

 

Характер роботи

Управлінська діяльність - специфічний вид трудового процесу. Управлінська праця - праця непродуктивна. Участь у створенні матеріальних благ відбувається опосередковано, через працю інших осіб. Продуктом управлінської праці є рішення, а не товари та послуги, предметом - інформація. Управління - це перш за все робота з людьми, а їхня трудова діяльність є об'єктом управлінського впливу. Це праця творча, переважно розумова, яка здійснюється людиною у вигляді нервово-психічних зусиль. Процес розумової праці складається з таких елементарних дій або операцій, як слухання, читання, мовлення, контактування, спостереження за дією, мислення, умовивід тощо.

 

Необхідні знання та освіта

Практично у будь-якому економічному університеті є факультет менеджменту, вступивши до якого, можна отримати теоретичну базу для подальшої роботи. Як застосувати ці знання з практики, залежить від самої людини і його здібностей і можливостей. Спеціаліст в цій сфері повинен відмінно орієнтується в ринковій економіці, знати основи діловодства, володіти кількома іноземними мовами.

 

Важливі якості та навички

Професія менеджера передбачає наявність вищої освіти, професійне знання ПК та базових програм. Менеджер повинен мати аналітичний розум, тобто здатність мислити логічно і критично. Без наявності аналітичних навиків менеджеру неможливо грамотно і чітко сформулювати висновки, скласти план чи прийняти ефективне рішення. З обов’язкових якостей виділяють переконливість, цілеспрямованість, стресостійкість, здатність швидко навчатися і обробляти велику кількість інформації, красива і правильна мова, організаторські здібності. Уміння керувати собою й іншими полягають в умінні володіти собою, реально оцінювати свої фізичні можливості, раціонально використовувати енергію, час і навички. Це спритність, здатність генерувати ідеї, спонукати до творчості підлеглих, постійне бажання і готовність переборювати перешкоди, експериментувати, ризикувати, розвивати ініціативу підлеглих. Важливо впливати не тільки на підлеглих, але і на тих, хто менеджеру безпосередньо не підлеглий, щоб мати необхідну підтримку і допомогу в рішенні задач своєї організації. Ці люди істотно відрізняються від менеджера за статусом й інтересами, і він повинен володіти специфічними здібностями і якостями, що сприяють підвищенню довіри і поваги з боку тих, з ким він вступає у відносини.

 

Перспективи розвитку

Хороших менеджерів потребують багато сучасних підприємств і компаній. Так що це досить перспективний напрям діяльності. Професія менеджера-управлінця ніколи не перестане бути актуальною, оскільки торгово-ринкові стосунки існуватимуть завжди, а для організації ефективного бізнесу і отримання максимального прибутку потрібні хороші фахівці. Але вибираючи цю спеціалізацію, необхідно враховувати, що 90% часу співробітник займається переговорами. Тому ця вакансія підійде комунікабельним і соціально активним людям.