З метою створення оптимальних умов для раціонального використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та забезпечення єдиного підходу в організації професійного навчання зареєстрованих безробітних відповідно до статті 35 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VІ та Про затвердження Порядку відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 №269, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.05.2013 №843/23375 Дніпропетровський обласний центр зайнятості оголошує відбір закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання (далі – заклад освіти) для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) проживання зареєстрованих безробітних під час навчання за переліком професій (спеціальностей, напрямів або галузей знань) згідно додатку 1.

Пропозиції про участь у Відборі приймаються з 17 грудня 2019 року до 1200 24.12.2019 року за адресою: 49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, б. 2, 3 поверх, каб. 3-5, тел. (056) 717-00-51. В подальшому документи прийматимуться на постійній основі у робочі дні та години з 8 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. включно (п’ятниця та передсвяткові дні до 15 год. 45 хв. включно).

До пропозицій необхідно подати такі документи:

1) щодо організації професійного навчання:

інформація про наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією, або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);

інформація про наявність у закладу освіти свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти чи сертифіката про акредитацію освітньої програми за відповідною спеціальністю (за наявності);

кошторис витрат на професійне навчання однієї особи за весь період навчання за окремою професією, спеціальністю (програмою, галуззю знань), складений відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року № 736/902/758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти;

інформація в довільній формі про матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення закладу освіти, наявність баз для проведення виробничої практики;

2) щодо організації проживання в період навчання:

інформація в довільній формі про кількість місць для забезпечення проживання зареєстрованих безробітних у період професійного навчання;

інформація в довільній формі про умови проживання та їх відповідність санітарним нормам, установленим законодавством;

кошторис витрат або калькуляція на проживання одного слухача на добу, складені відповідно до Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року № 736/902/758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти.

Також заклад освіти надає в довільній формі інформацію про доступність будівель, споруд і приміщень закладу освіти для осіб з особливими освітніми потребами.

Критеріями прийнятності закладів освіти – претендентів на участь у відборі є подання всіх документів, визначених пунктами 1-2 цього оголошення, місце розташування закладу освіти в межах адміністративно-територіальної одиниці; наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією, або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань); наявність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу освіти, потрібного для повного виконання навчальних планів та освітніх програм; наявність баз для проведення виробничої практики.

Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації проживання зареєстрованих безробітних у період навчання є відповідність умов проживання санітарним нормам, установленим законодавством.

Комісія протягом 10 робочих днів із дня отримання пропозицій закладу освіти перевіряє комплектність і правильність поданих пропозицій, відповідність закладів освіти критеріям прийнятності закладів освіти щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання та за наявності аргументованих зауважень щодо комплектності й правильності поданих документів письмово повідомляє про них заклад освіти.

Заклади освіти - учасники відбору мають право замінити, відкликати подані документи або внести до них зміни протягом 10 робочих днів з моменту отримання письмових зауважень Комісії. У разі ненадання закладом освіти в установлені строки документів із врахуванням аргументованих зауважень Комісії заклад освіти до Переліку закладів освіти не вноситься.

 

Додаток1

Список професій (спеціальностей, програм, галузей знань), за якими організовується професійного навчання зареєстрованих безробітних:

професії:

адміністратор

апаратник хімводоочищення

бармен

верхолаз

взуттьовик з ремонту взуття

візажист

водій автотранспортних засобів

водій навантажувача

водій трамвая

водій тролейбуса

електрогазозварник

електрозварник ручного зварювання

електромонтажник силових мереж та електроустаткування

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування

касир (в банку)

кондитер

контролер-касир

кравець

кухар

маляр

манікюрник

машиніст бульдозера

машиніст екскаватора

машиніст землерийно-будівельних машин

машиніст конвеєра

машиніст крана (кранівник

машиніст крана автомобільного

машиніст насосних установок

молодша медична сестра з догляду за хворими

монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

монтажник зовнішних трубопроводів

монтажник санітарно-технічних систем та устаткування

монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації

оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

оператор заправних станцій

оператор котельні

офісний службовець (бухгалтерія)

офіціант

охоронник

пекар

перукар  (перукар-модельєр)

пічник

продавець непродовольчих товарів

продавець продовольчих і непродовольчих товарів

продавець продовольчих товарів

прохідник

робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

секретар керівника  (організації, підприємства, установи)

слюсар аварійно-відбудовних робіт

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

слюсар з ремонту рухомого складу

слюсар із складання металевих конструкцій

слюсар-ремонтник

слюсар-сантехнік

столяр будівельний

стропальник

токар

тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

фрезерувальник

швачка

програми:

Адміністративний секретар (офіс-менеджер)

Бухгалтерський облік та його автоматизація

Комп`ютерна графіка та основи дизайну

Користувач програмними засобами широкого вживання

Ландшафтний дизайн та комплексний благоустрій території

Менеджмент. Управління персоналом

Основи бізнес-планування в підприємницькій діяльності

Основи комп’ютерних інформаційних технологій та машинної графіки

Основи комп’ютерних інформаційних технологій та менеджменту

Основи комп’ютерних технологій та WEB-дизайн

Дотримання безпечного ведення робіт на підприємствах металургійної та машинобудівної галузі

Дотримання безпечного ведення робіт на підприємствах сфери обслуговування

Дотримання безпечного ведення робіт та правове регулювання взаємовідносин у сільському господарстві

Навчання та переатестація трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва з питань підтвердження знань з правил дорожнього руху та правил безпечної експлуатації сільськогосподарської техніки

Спеціальне навчання з питань охорони праці для апаратників хімводоочищення

Спеціальне навчання з питань охорони праці за професією оператор котельні

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (підтвердження знань з правил дорожнього руху та правил безпечної експлуатації тракторів та сільськогосподарської техніки).

Інші професії (спеціальності, напрями або галузі знань), які користуються попитом на ринку праці.

Додаток 2

Примірні табличні форми  надання інформації щодо

1 Відомостей про навчально-матеріальну базу та технічне забезпечення  курсового, професійно – технічного навчання,  перепідготовки, підвищення кваліфікації за професією(напрямом)

№ п/п

Назва приміщення

Назва дисциплін

Площа, кв.м

Пло

ща

 на 1 слухача

Забезпеченість обладнанням

перелік обладнання

кількість одиниць

1

2

3

4

5

6

7

1

Кабінет

 

 

 

 

 

2

Лабораторія

 

 

 

 

 

3

Навчальна майстерня

 

 

 

 

 

4

інші приміщення

 

 

 

 

 

2. Даних про навчально – методичне забезпечення курсового, професійно – технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації за професією(напрямом)

 

 

№ п/п

 

 

 

Показники

 

 

 

Необхідно

 

 

 

Фактично

 

1

2

3

4

1

Загальна кількість навчальних дисциплін за навчальним планом

 

 

1.1

З них забезпечені програмами, що затверджені в установленому порядку

 

 

1.2

Перелік підручників за назвами з основних навчальних дисциплін

 

 

2

Перелік основної професійної документації

 

 

3.Якісного складу кадрового забезпечення навчання курсового, професійно – технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації за професією(напрямом)

№ з/п

Назва предмету професій

но-теоре

тичної

професійо-практичної підготовки

Прізвище ім’я по-батькові викладача, майстра в/н, інструктора

Посада

Назва закладу, який закінчив, спеціальність та кваліфікація за дипломом

Категорія, педагогічне звання тощо

Підвищення кваліфікації за фахом (в т.ч. стажування), (заклад, рік)

На яких умовах працює (за основним місцем роботи, за сумісн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

Для вищого закладу освіти

з/п

ПІБ

Рік народж

Посада

Базова освіта

Загаль

ний стаж роботи

Пед. стаж роботи

Вчене звання/ступінь рік призначення

На яких умовах працює

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4. Баз для проведення виробничої практики.

№ з/п

Назва підприємства, організації, установи

Примітка

1

2

3

 

 

 

 

Додаток 3

Примірна форма заяви щодо участі у відборі закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання

Директору Дніпропетровського

обласного центру зайнятості

Кузнецовій В.П.

Про участь у відборі закладів освіти

Назва закладу освіти пропонує розглянути пропозиції послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян Перелік професій, напрямів підвищення кваліфікації – додаток до заяви.

Заклад освіти має необхідну матеріально-технічну базу, навчально-методичне, кадрове забезпечення та пропонує бази для проведення виробничої практики.

Ліцензі(я)ї Міністерства освіти і науки України  серія____    №  ____  

від_______

Організаційно-правова форма

 

Підпис керівника

закладу освіти                                                                       ___________

 

Додаток до заяви, примірна форма

Пропозиції (назва закладу освіти) щодо надання послуг з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів на 2020 рік

№ з/п

Назва професії (напряму)

Серія та № ліцензії

 Ліцензія  діє до

Серія та № свідоцтва про акредитацію/
атестацію
діє до

Діє до

Термін навчання, міс

Ліцензійний обсяг, осіб

Вартість навчання одного слухача, грн /міс

Вартість навчання групи, грн.

Вартість одного ліжкомісця  у гуртожитку, грн /міс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.