Клієнтоорієнтованість та спрямованість на результат є важливими компонентами у роботі фахівців державної служби зайнятості. Розвиваючись та опановуючи різні засоби спілкування (як вербальні, так і невербальні), людина самовдосконалюється і підвищує культуру своєї поведінки та спілкування.

Нещодавно у Дніпровській районній філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості (Філія), з метою підвищення професійної компетентності фахівців, пройшов семінар «Ділове спілкування та його особливості».

На семінарі були розглянуті такі питання: значення ділового спілкування у формуванні загального іміджу служби зайнятості, етика ділового спілкування та техніка ефективного ділового спілкування.

Під час семінару фахівці Філії активно обговорювали ці питання, оновлювали свої знання та вміння з ефективного спілкування з клієнтами, колегами та партнерами.

«Подібні заходи мають важливе значення для кожного фахівця, тому що вони допоможуть у покращенні сприятливого психологічного клімату, розвитку комунікативних навичок та забезпеченні розвитку і досконалості професійного процесу», - зазначають у Філії.