Загальне поняття

Сьогодні Україна - могутня автомобільна країна з багатомільйонним парком різноманітних типів вантажних, легкових автомобілів та автобусів.

Але, як і будь-який механізм, машина потребує постійного догляду, а часом і ремонту. Одиниці здатні самостійно вирішити таку проблему, тому в суспільстві і з'явилася така професія, як слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів - це фахівець, що виконує ремонт і технічне обслуговування автомобільного транспорту (вантажних, легкових автомобілів, автобусів), а також здійснює контроль над технічним станом автомобілів за допомогою діагностичного обладнання та приладів.

 

Історія професії

Зародилася професія в далекому 18 столітті з появою перших транспортних засобів, що мали можливість пересуватися самостійно. Подібні механізми часто виходили з ладу і виникала необхідність в людях, які знають особливості їх налаштування, які вміють усувати неполадки.

Назва професії походить від давньогрецького αὐτός (сам) і μηχανικός (умілий).

Це прямо вказує на те, що мова йде про умільця, який розбирається в самохідних машинах.

Більш масовий розвиток професія отримала в 30-х роках двадцятого століття. В цей період часу починається стрімке зростання автомобілів, відповідно, збільшується попит. Пов'язано це не тільки з появою потреби в транспорті, а скоріше з винаходом першого конвеєра від Генрі Форда. Це дало початок масового виробництва автомобілів.

Професія стрімко розвивалася. Ускладнення конструкції автомобілів в 50-х роках дало поштовх до появи професії більш вузької спеціалізації - слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів. Це фахівець широкого профілю, який досконало повинен знатися на технічному влаштуванні будь-якого механізму автомобільного транспорту.

Змінювалися не тільки технічні характеристики транспорту, але і його форма. Поступово форма автомобіля ставала більш лаконічною і стала свого роду скульптурною. У моделях 30-х років вона була складною, але в еру обтичних форм швидко змінювалася. На стику 30-40-х років форма узагальнюється і тягне за собою нові методи конструювання та критерії естетичної оцінки. На зміну форми великий вплив мають нова технологія виробництва і матеріали. У своєму розвитку легковий автомобіль пройшов складний шлях і зараз переживає новий період. На зміну автомобілю з бензиновим двигуном, безсумнівно, приходить більш зручний, гігієнічний і безпечний вид індивідуального транспорту, краще пристосований до умов життя великих міст (адже вже сьогодні у великих містах автомобіль рухається з середньою швидкістю, у багато разів меншою його можливої). Одним з таких нових видів транспорту став електромобіль, роботи по створенню і виробництву якого були викликані соціальним замовленням.

 

Місце роботи

  • автобусні, таксомоторні парки;
  • автотранспортні підприємства;
  • транспортні цехи; автосервіси;
  • автомобільний спорт;
  • станції технічного обслуговування й інструментального контролю автомобілів;
  • майстерні по заміні, балансуванню і ремонту коліс;
  • автомобільні підрозділи Збройних сил і поліції.

 

Характер роботи

Для того, щоб величезний парк автомобілів був справний та ефективно працював, потрібні працівники, котрі слідкують за станом автомобілів, усувають неполадки.

Основними операціями, які виконує слюсар з ремонту колісних транспортних засобів - розбирання, ремонт, складання, регулювання, комплексне випробування відповідно до технічних умов експлуатації агрегатів і вузлів автомобілів різних марок.

Знаряддями праці фахівця можуть бути різноманітні ручні інструменти – ключі і викрутки, молотки, пасатижі, вимірювальні пристрої, пневматичне обладнання, стенди, електричні механізми та пристрої тощо.

Предметом праці слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів є: колісні засоби, автомашини, їх агрегати, системи, механізми, окремі їх прилади, а також частини приладів і деталей.

Функції фахівця: встановити причини неполадок, розібрати несправні агрегати і вузли, замінити окремі деталі, знову провести їх зборку і закріплення на своїх місцях, змащення частин, що труться, укладання ліній бортової комунікації. Робота закінчується оформленням необхідної здавальної документації.

Умови праці: неминуча загазованість повітря. Шум працюючого мотору чи пристроїв. Запах палива, мастил, розчинників, фарб, лаків, електроліту тощо. У зв’язку із несприятливими температурними умовами праці можливі застудні захворювання в холодний період року. При недотриманні гігієни рук внаслідок роботи з різними мастилами та промасленими деталями можуть спостерігатися шкірно-гнійні інфекції. Можливі травми механічного характеру.

Внаслідок великих фізичних зусиль слюсарями з ремонту колісних транспортних засобів переважно працюють чоловіки.

Середній заробіток також залежить від кваліфікаційного розряду і складності виконуваних робіт.

 

Необхідні знання та освіта

Отримати професію слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів можна в професійному навчальному закладі, коледжі, технікумі. Щоб розвиватися в професії і рости по кар’єрних сходах, варто отримати вищу освіту.

Навчатися на слюсаря з ремонту автомобілів - нелегка справа. Для успішного освоєння професії треба мати фундаментальні знання з фізики, електротехніки, алгебри, геометрії, креслення. Адже спеціалісти цього профілю є працівниками широкого спектру, адже вони контролюють технічний стан автомобілів, обслуговують й ремонтують автотранспортні засоби. Технічний інтелект, відповідальність та дисциплінованість є ключовими психологічними характеристиками слюсаря з ремонту автомобілів.

Хороший слюсар з ремонту колісних транспортних засобів повинен володіти професійними знаннями і навичками, серед яких особливої уваги заслуговують: знання в області властивостей матеріалів, різних технологій діагностики і ремонту, пристрою технічних вузлів, конструктивних особливостей автомобілів, а також навички роботи з діагностичним, ремонтним і ручним інструментом.

Отже, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів повинен знати: будову і призначення автомобілів, що обслуговуються, технічні умови на ремонт, складання, випробування ї регулювання особливо складних та відповідальних агрегатів, причини зносу сполучених деталей і способи їх виявлення і усунення, будову і принципи роботи випробувальних стендів.

 

Важливі якості та навички

Від слюсаря вимагаються високорозвинуте логічне і технічне мислення, висока точність зорової рухової пам'яті.

Більша частина об'єктів, з якими працює фахівець, або знаходиться у напівтемряві, або недостатньо освітлена (в лежачому положенні він бачить деталі знизу вверх). Тому йому потрібні гострота зору та точність зорового розпізнавання.

Технічне обслуговування автомобілів частіше розпочинається з прослуховування роботи двигуна. Тому автослюсар повинен володіти так званим технічним слухом. Це означає, що за шумовими особливостями двигуна, агрегату, механізму, які працюють, можна вловити сторонній звук, котрий вказує на ту чи іншу несправність. Професійний слух у досвідчених слюсарів дозволяє вловити до 3% відхилень частоти обертання колінчатого валу двигуна від норми.

Робота ставить підвищені вимоги до функціонального стану сенсомоторики фахівця. Він повинен вміти дозувати на дотик величину зусиль, які докладаються, наприклад, при кріпильних роботах. Розбирання механізмів, робота у незручній позі, при недостатній освітленості деталей вимагають від працівника високої точності і координації рухів. Тактильні відчуття необхідні слюсарю для демонтажу та монтажу різних деталей.

Без аналітичного мислення праця фахівця не буде повноцінною. Адже неможливо бездумно, механічно демонтувати і монтувати механізми і системи двигуна.

Слюсар повинен володіти хорошим просторовим уявленням. Тільки той зможе з мінімальними витратами зусиль і часу знайти несправність, усунути її, хто у змозі уявити собі роботу деталей того чи іншого механізму в їх взаємодії. Це надзвичайно необхідно при монтажі та інших видах робіт. Основне навантаження в роботі слюсаря лягає на операції аналізу, синтезу, порівняння і висновку - аналізу стану двигуна й інших агрегатів. Необхідно зробити висновок про стан неполадок і провести порівняння з минулими випадками. Після виявлення дефектів треба прийняти рішення про початок ремонту.

Довготривала пам'ять необхідна, в основному, на етапі виявлення несправностей, а оперативна - в процесі їх усунення. Робота фахівця вимагає стійкості уваги і здатності до тривалого зосередження.

У професійній діяльності слюсаря часті випадки, коли доводиться працювати при дефіциті часу. Тому можна сказати, що професія слюсаря вимагає емоційної стійкості, витривалості, врівноваженості, відповідальності і організованості.

 

Перспективи розвитку

Популярність і престижність цієї професії в Україні в останній період значно зросла. Це сучасна і прогресивна професія, що користається, великим попитом на ринку праці. Адже автомобільний парк у нашій країні змінюється на очах. Випускаються нові моделі автомобілів, для їхнього ремонту й обслуговування, потрібні висококваліфіковані фахівці. Тому потреба у фахівцях з ремонту та обслуговування колісних засобів постійно зростає і, оволодівши цією професією, можна легко працевлаштуватися в автотранспортних і авторемонтних організаціях, на станціях технічного та сервісного обслуговування автомобілів, у транспортних цехах організацій різних видів економічної діяльності, навіть відкрити власну справу.

У майбутньому в професії відбудуться суттєві зміни. Деякі операції зникнуть, ручна праця зведеться до мінімуму і процес в цілому буде автоматизований. Тому потрібно постійно підвищувати свою кваліфікацію, щоб бути конкурентоспроможним на ринку праці.