Вихователь

Загальне поняття.

Вихователь дошкільного навчального закладу - це педагог, який працює з дітьми 2-6 років, сприяє гармонійному формуванню особистості дитини, розвитку її творчих здібностей.

В.Сухомлинський відзначав: «Виховання - це людські стосунки. Хороший педагог – це насамперед людина, яка любить дітей, знаходить радість у спілкуванні з ними, вірить у те, що кожна дитина може стати доброю людиною, вміє дружити з дітьми, бере близько до серця дитячі радощі і прикрощі, знає душу дитини, ніколи не забуває, що він сам був дитиною».

Коротка історія.

Вихователь - одна з масових сучасних педагогічних професій. Вона виникла в XVII-XVIII ст., коли з'явилися перші дошкільні установи. 1840 рік ознаменований в історії педагогіки тим, що Ф. Фребель (1782-1852), видатний німецький педагог, дав своєму дошкільному закладу (рік відкриття - 1837 й) в м Бланкенбургу назву дитячий сад. Однак новим було не тільки назва дошкільного закладу, а й його значення, а саме: навчити матерів за допомогою практичного керівництва і показу прийомів правильного виховання дітей. Ідеї Ф. Фребеля і розроблені ним рекомендації щодо змісту виховної роботи з дітьми отримали велике поширення в дошкільних установах багатьох країн світу. Такі установи спочатку призначалися для дітей-сиріт, пізніше були засновані благодійні заклади в допомогу сім'ям незаможних верств суспільства. Потім виникли приватні платні дитячі установи, куди приходили грати і займатися діти заможних батьків. Особи, які здійснювали нагляд за дітьми, проводили з ними ігри, заняття. Примітно, що серед перших педагогів дошкільних установ осіб чоловічої статі було більше, ніж в подальшому. Сьогодні немає жодної країни в світі, де б не усвідомлювалася особливе значення періоду перших років життя людини для становлення його особистості в наступні роки. Завдання розвитку суспільного дошкільного виховання входять в програму соціальної політики багатьох держав. У розвинених країнах (Франція, Великобританія, США) охоплення дітей дошкільними установами становить 80-90%. Необхідність розширення мережі дошкільних установ диктується не тільки педагогічними, а й соціально-економічними причинами (зростання припливу жінок на ринку праці, необхідність надання допомоги у вихованні дітей малозабезпеченим сім'ям та ін.).

Характер роботи.

У діяльності вихователя виділяють такі основні функції:

  • виховна функція – формування гармонійно розвиненої особистості, відбір ефективних форм і методів, спрямованих на формування у дитини ставлення до природи, навколишнього світу, інших людей і самої себе, інтересу та культури пізнання;
  • освітня функція – збагачення дитини певними знаннями, вміннями та навичками в ігровій та спеціально організованій навчальній діяльності, а також у побутовій і трудовій діяльності;
  • охорона і зміцнення здоров’я дітей – є важливою і специфічною функцією вихователя ДНЗ – враховуючи слабку опірність організму дитини до хвороб, вихователь повинен створити умови для фізичного розвитку дітей, вживати заходів щодо їх загартування, зміцнення здоров’я. Для цього він повинен добре знати анатомію дитячого організму, засоби загартування і фізичного розвитку дитини.

Вихователь не лише організовує роботу дитячого колективу в цілому, але особисті взаємини дітей між собою. Перед вихователем стоїть нелегке завдання - будучи дорослою людиною, яка розвиває і навчає дітей, розуміти і відчувати дитячий світ, поєднувати в собі строгість і доброту, пошану до маленької людини і вимогливість. Адже діти такі різні! Одним подобається жити по правилах, за допомогою яких вони відчувають приналежність до світу дорослих, іншим же, навпаки, хочеться робити те, що не можна, - так вони відстоюють свою особистість.

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей.

Головна якість, якою повинен володіти вихователь - це любов до дітей, вміння їх зрозуміти, допомогти їм. Педагог дошкільного навчального закладу повинен бути освіченим, чуйним, делікатним, з щедрою душею і люблячим серцем. Від того, як правильно і наскільки швидко вихователь знайде підхід до кожної дитини, залежить, яким буде процес навчання та виховання, а від того яким буде процес навчання, виховання, процес взаємодії вихователя та дітей залежить ким будуть діти в майбутньому. Вихователь повинен багато знати і вміти, володіти педагогічними знаннями, вміти знаходити підхід до дітей та кожної дитини зокрема. Він повинен ознайомити дітей з різними видами мистецтва, ознайомити з основними явищами природи, навколишнім середовищем. Зовнішність вихователя відіграє не останню роль у вихованні дітей. Вони дуже люблять, якщо вихователь привабливий, охайно одягнений і зачесаний, життєрадісний і веселий, має почуття гумору. Приємний зовнішній вигляд, м'яка манера звертання приваблюють не лише дітей, але і на батьків справляють гарне враження.

Перспективи розвитку.

Безсумнівно, професія вихователя дитячого садочка – професія для творчих та креативних людей. Як показує статистика, роль вихователя прекрасно підходить жінкам, однак прикрим залишається нестача чоловічого виховання для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. А причина цього – невисока заробітна плата. Загалом попит вихователів на ринку праці є. Можливості для кар'єрного зростання невеликі – є шанс зайняти місце завідувача дитячим садком або стати фахівцем в органах управління освітою, можна зайнятися підприємництвом, наприклад, створивши приватний дитячий садок або центр розвитку дитини.