Загальне поняття

Ми рідко замислюємося про те, яку величезну роль грає в нашому житті електрика, і хто своєю працею забезпечує нам можливість скористатися ліфтом або ввімкнути лампочку. Складно переоцінити важливість професії електромонтера. Від безперебійної роботи електрообладнання багато в чому залежить ефективність будь-якого виробничого об'єкта.

Електромонтер - це працівник, який проводить своєчасний ремонт і обслуговування електричної техніки. Однією з яскравих особливостей професії електромонтера є різноманітність робіт, які він виконує. Електромонтер здійснює ремонт та наладку електродвигунів, генераторів; монтаж, випробування, ремонт і експлуатацію електропроводок, кабельних і лінійних споруд; бере участь в створенні і ремонті повітряних ліній і освітлювальних установок.

Важливо й те, що професійні навички електромонтера корисні в побуті.

 

Історія професії

Історія електротехніки починається з 1847 року, в епоху Едісона. В кінці XIX століття відбувається бурхливий розвиток електротехніки і в 1880 році французький фізик Марсель Депре довів можливість передачі електричної енергії по проводах. Незамінний внесок в розвиток електротехніки вніс винахідник в області електротехніки і радіотехніки сербського походження, учений, інженер, фізик Нікола Тесла, основним завданням якого була реалізація передачі електроенергії на відстані. На жаль над реалізацією цього завдання вчені б'ються до цього часу

 

Місце роботи

У електромонтера багато можливих місць роботи - виробничі і промислові підприємства; установи та організації; офісні центри, великі магазини, радіо і телебачення; електростанції; будівельно-монтажні управління; житлово-комунальні служби; метрополітен; транспортні підприємства (трамвай, тролейбус), підприємства зв'язку; будівельні організації та ін.

Скрізь є потреба забезпечення електроенергією. А завдання електромонтера - виконати електромонтажні роботи професійно, надійно, економно та безпечно.

 

Характер роботи

Професія електромонтера багатогранна. В роботі поєднуються фізичні та розумові операції різної складності від промивання деталей і чищення контактів (2-3 розряди) до складання креслень і діагностики несправності в електричних схемах (4-5 розряди).

Основними завданнями професії електромонтера є: виявлення та усунення несправностей у роботі устаткування, участь в ліквідації аварійних ситуацій на обладнанні.

Електромонтер забезпечує справний стан, безаварійну і надійну роботу пристроїв і устаткування, яке обслуговується, правильну експлуатацію, своєчасний якісний ремонт і модернізацію устаткування відповідно до інструкцій з технічного обслуговування, затверджених креслень і схем, діючих технічних норм. Вивчає умови роботи пристроїв, виявляє причини передчасного зношення, вживає заходів щодо їх запобігання та усунення.

Конкретні обов'язки електромонтера - монтаж, обслуговування, розбирання, ремонт - залежать від місця роботи. Наприклад, електрик міських електромереж може протягувати лінії електропередачі, встановлювати ліхтарі на стовпах, ремонтувати їх і т.д. На заводі він може займатися обслуговуванням електромережі, а також верстатів, генераторів тощо. Звіряючись з електросхемами, він знаходить поломку і проводить ремонт.

Професія розділяється більш ніж на 30 спеціальностей, які відображають специфіку конкретних областей і видів виробництва.

Електромонтер може працювати як в приміщенні, так і на відкритому повітрі, на висоті, індивідуально або в складі бригади. Використовує як ручні, так і механізовані знаряддя праці.

У електромонтерів існує 6 розрядів, що підтверджують рівень кваліфікації і 5 груп допуску з електробезпеки. Номер групи залежить від стажу роботи, рівня освіти і наявних навичок. Розряд показує, які роботи фахівець може виконувати. Електромонтер, крім адміністративного підвищення по службі (електромонтер, старший електромонтер, бригадир, технік і так далі), має можливість підвищувати свій розряд, що в свою чергу призводить до підвищення рівня заробітної плати.

 

Необхідні знання та освіта

Електромонтер повинен володіти базовими знаннями з фізики, математики, механіки, креслення, вміти читати схеми і креслення, застосовувати формули.

Кваліфікований електромонтер повинен знати: будову, принцип дії і технічні параметри датчиків, приладів, систем, що обслуговуються; правила технічної експлуатації електричного обладнання; види і причини ушкоджень електричних пристроїв; методи виявлення несправностей і правила ремонту; правила техніки безпеки.

Отримати професію електромонтера можна в багатьох навчальних закладах нашої країни.

Електрики відносяться до числа робочої еліти, бо їх робота вимагає інтелекту і багато знань. А оскільки технології постійно оновлюються, кожен електрик регулярно проходить обов'язкову технічну перепідготовку.

На сьогоднішній день робітничим професіям намагаються створити якомога більш комфортні умови праці, для таких професій як електромонтер підвищують заробітні плати і надають безкоштовні можливості навчання та підвищення кваліфікації.

 

Важливі якості та навички

Працюючи в напруженій ситуації, електромонтер повинен вміти швидко знаходити і усувати несправності, зберігаючи при цьому холоднокровність і ясність думок.

Електромонтер повинен вміти: проводити вимірювання електричного струму і напруги; визначати придатність електроприладів, кабелів та інших елементів електричних систем для подальшої експлуатації; здійснювати монтаж, установку, ремонт та обслуговування електричної апаратури і обладнання. Також для електромонтера обов’язковим є вміння надавати першу медичну допомогу при ураженні електричним струмом.

Професійно важливими якостями в професії електромонтера є високий рівень стійкості і концентрації уваги; розвинена просторова уява, хороший зір і сприйняття кольорів, розвинене відчуття рівноваги, фізична витривалість, гнучкість і координація рухів, хороша дрібна моторика, достатній рівень розвитку технічного, логічного, образного і наочно-дієвого мислення, уважність, акуратність, відповідальність, уміння самостійно приймати рішення, здатність швидко і правильно реагувати в позаштатних ситуаціях, педантичність та дисциплінованість.

Протипоказаннями до професії є захворювання опорно - рухового апарату, виражені хвороби серця, легенів, судин, очей, нервової системи.

 

Перспективи розвитку

Електромонтер - одна з передових і затребуваних професій на ринку праці.

Професія електромонтера входить до розряду високо затребуваних. Знайти хорошого електромонтера, який відмінно знає свою справу, нелегко, але ж він потрібен практично в кожній організації.

Існує можливість адміністративного просування (електромонтер, старший електромонтер, бригадир, технік).

Перспективи щодо працевлаштування після оволодіння професією у електромонтера вагомі та стабільні, а ризик безробіття незначний.

Професійні навички електромонтера корисні і в побуті. Тому є можливість підприємницької та індивідуальної трудової діяльності: Електромонтер може відкрити майстерню з ремонту та налагодження електро-, радіо- та іншої апаратури, в тому числі в умовах надомної праці.