Додаток 2

                                                                                                                                                             до Наказу Дніпропетровського ОЦЗ

                                                                                                                                             від 22.11.2017 № 277

   ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДІЇ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Дніпропетровський обласний центр зайнятості

49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2                                 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер 08.00-17.00

П’ятниця 08.00-15.45

Обідня перерва: 12.00-12.45

3.

Телефон

Телефон – (056)722-2122-25, 722-24-01

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

                  Закони України                 

Закон України «Про зайнятість населення» зі змінами

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 858  «Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства».

Умови отримання адміністративної послуги

6.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

7.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

      заява за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України та інші документи (за описом);

фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;

документи згідно з переліком для отримання дозволу, якщо вони змінилися.

8.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає роботодавець особисто або через уповноважену ним особу (не пізніше ніж за 20 календарних днів до закінчення строку дії дозволу).

9.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна.

Для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, плата за продовження дії дозволу не справляється.

9.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про зайнятість населення» зі змінами

9.2.

Розмір та порядок внесення плати за адміністративну послугу

Розмір плати за видачу або продовження дії дозволу становить:

для дозволів, що видаються на строк від одного до трьох років або їх дія продовжується на такий строк, - шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;

для дозволів, що видаються на строк від шести місяців до одного року включно або їх дія продовжується на такий строк, - чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;

для дозволів, що видаються на строк до шести місяців або їх дія продовжується на такий строк, - два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи.

Плата зараховується до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. 

10.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви.

11.

Перелік підстав для зупинення надання адміністративної послуги

     подання документів від імені роботодавця особою, яка не має на це повноважень;

     подання разом із заявою документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі;

     невідповідність заяви та/або документів, поданих разом із заявою, вимогам, установленим цим Законом, складення заяви не за встановленою формою;

     наявність недостовірних даних у заяві або документах, поданих разом із заявою;

     невідповідність умов трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, або умов додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) законодавству України про працю.

12.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 

 

 

 

не усунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого строку або визнання територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим;

подання заяви та документів для продовження дії дозволу з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 426 Закону України «Про зайнятість населення»;

     відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем.

13.

Результат надання адміністративної послуги

Продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців або осіб без громадянства.

Відмова у продовженні строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Рішення про продовження строку дії надсилається (видається) заявникові (уповноваженій ним особі) поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для здійснення плати за продовження строку дії дозволу протягом двох робочих днів з дня його прийняття і розміщується на сайті Дніпропетровського обласного центру зайнятості.

 

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. N 858

_____________________________________
   (найменування органу, до якого подається заява)
_____________________________________
   (повне та скорочене найменування роботодавця -
_____________________________________
  юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові
                      фізичної особи - підприємця)

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА
про продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Прошу продовжити строк дії дозволу на застосування праці _________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (громадянство/підданство)
до ___________________________________________________________________________________
                           (зазначається строк згідно з вимогами статті 42 3 Закону України "Про зайнятість населення")
на посаді (за професією) _______________________________________________________________,
                                                                                                  (згідно з Національним класифікатором
                                                                                                     ДК 003:2010 "Класифікатор професій")

який є:

 •   іноземним найманим працівником;
 •  відрядженим іноземним працівником;
 •  внутрішньокорпоративним цесіонарієм;
 •  іноземним високооплачуваним професіоналом;
 •  засновником та/або учасником, та/або бенефіціаром (контролером) юридичної особи, утвореної в Україні;
 •  іноземним працівником творчої професії;
 •  іноземцем або особою без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
 •  особою, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, або особою, яка оскаржує рішення про відмову у визнанні особою без громадянства;
 •  іноземним ІТ-професіоналом;
 •  випускником вищого навчального закладу, включеного до першої сотні у світовому рейтингу
  _____________________________________________________________________________________.
                                                                                      (назва світового рейтингу)

Підтверджую, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів не пов'язана з належністю до громадянства України та не потребує надання допуску до державної таємниці.

Адреса електронної пошти _____________________________________________________________

Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності"____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження роботодавця - юридичної особи/фізичної особи - підприємця ________________
_____________________________________________________________________________________

Контактний телефон ___________________________________________________________________

Додаток: на ___ арк.

___ ____________ 20__ р.

 

____________________________
(підпис керівника юридичної особи / фізичної особи - підприємця)

________________
(ініціали та прізвище)

М. П. (за наявності)

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ІНОЗЕМЦЯ АБО ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Дніпропетровський обласний центр зайнятості

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дія, рішення)

1.

Реєстрація заяви та документів, які до неї додаються

Провідний документознавець

Відділ організаційної роботи та архівної справи

У день подання заяви

2.

Розгляд документів, поданих одержувачем адміністративної послуги щодо відповідності їх вимогам Порядку

Начальник, заступник начальника,

провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Протягом 1 робочого дня з дати надходження заяви

3.

Прийняття рішення щодо видачі або відмови у видачі дозволу

Робоча група, заступник директора (за розподілом обов’язків )

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Протягом 3 робочих днів з дня реєстрації документів

4.

Повідомлення заявника про прийняте рішення

провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Протягом 2 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення

5.

Оформлення та видача дозволу

Начальник, заступник начальника,

провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців

Відділ з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Після сплати коштів на рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, відкритий у територіальному органі Казначейства відповідного району